Ons onderwijs

De technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken,  vragen om een toekomstgerichte aanpassing van het onderwijs.
Toekomstgericht onderwijs is de basis van De Harpoen en brengen wij in praktijk door het werken volgens het onderwijsconcept New Pedagogies for Deep Learning (NPDL).

 

Ook maken de groepen 4 tot en met 8 gebruik van tablets. De tablets zijn van Snappet, een organisatie die met de grote methode-aanbieders samenwerkt. Hierdoor maken onze leerlingen gebruik van de meest actuele versie van de spelling-, taal-, begrijpend lezen- en rekenmethode. 

 

Op deze wijze bereiden wij de kinderen voor op de toekomst van morgen.