Welkom bij basisschool De Harpoen

Basisschool De Harpoen ligt op de grens van Jisp en Wormer.  Wij zijn een unieke school in de gemeente Wormerland door de prachtige landelijke ligging, het gebruik van tablets in alle groepen en het lage aantal leerlingen. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek over ons onderwijs.
  • Moderne middelen
    Door het gebruik van tablets werken de kinderen op hun eigen niveau. Lees verder ›
  • Persoonlijke aandacht
    De omvang van onze school maakt een prettige, open en persoonlijke sfeer mogelijk. Lees verder ›
  • Unieke ligging
    De Harpoen heeft een groot speelplein en ligt midden in een natuurgebied. Lees verder ›

Nieuws

10 jun 2017
Desiré en de bieb van de Harpoen vandaag in de krant!
Kinderen die lezen en daarover dromen

Tekening

 FOTO WIM EGAS

 

Van onze verslaggever

Desiré Been­ders is de gang van ba­sis­school De Har­poen in Jisp aan het op­fleu­ren met haar muur­te­ke­nin­gen. Het zijn af­beel­din­gen van kin­de­ren die le­zen en daar­over dro­men. Wolk­jes dwar­re­len om­hoog met daar­in hun ge­dach­ten, over pi­ra­ten en dra­ken... Ze doet het als vrij­wil­li­gers­werk. Al lo­nen de re­ac­ties van de kin­de­ren wel, ver­telt Been­ders. ,,Ze re­a­ge­ren heel en­thou­si­ast.’’ Als de te­ke­nin­gen af zijn zet ze sa­men met leer­lin­gen uit groep acht nog een gang­bank­je van stei­ger­hout in el­kaar.19 mei 2017
De Harpoen op tv!

03 apr 2017
Engelsen op bezoek
Groep 8 leidde onze Engelse gasten rond. RTL4  was ook op bezoek. Een paar leerlingen werden geïnterviewd. Wat een ervaringen allemaal! Lees meer ›